QCleft
QCright

Bí thư Tỉnh ủy – Lương Nguyễn Minh Triết tiếp công dân định kỳ tháng 6

Sáng ngày 17/6/2024, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6.

Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024

Sáng ngày 15/5, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Mạnh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5.

Bí thư Tỉnh ủy – Lương Nguyễn Minh Triết tiếp công dân định kỳ tháng 4

Sáng ngày 15/4/2024, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các đơn vị, sở, ban, ngành có liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy - Lương Nguyễn Minh Triết tiếp công dân

Sáng ngày 15/3/2024, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy – Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các đơn vị, sở, ban, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy – Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 02

Sáng ngày 16/02/2024, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024

Sáng ngày 15/01, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01.

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023

Sáng ngày 18/12, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân.

Bí thư Tỉnh ủy – Phan Việt Cường chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023

Sáng ngày 15/9, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9.

Bí thư Tỉnh ủy – Phan Việt Cường tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023

Sáng ngày 15/8, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8.

Bí thư Tỉnh ủy - Phan Việt Cường tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2023

Sáng ngày 18/7, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phan Việt Cường chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7.