QCleft
QCright

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Trần Xuân Vinh tiếp công dân thường kỳ tháng 8 năm 2023

Sáng ngày 10/8, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Trần Xuân Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 8.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh – Hà Đức Tiến chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 7 năm 2023

Sáng ngày 10/7, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Hà Đức Tiến - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 7.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Trần Xuân Vinh tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2023

Ngày 10/5/2023, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Trần Xuân Vinh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Công Thanh tiếp công dân thường kỳ tháng 4 năm 2023

Sáng ngày 10/4, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Công Thanh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 4.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Nguyễn Công Thanh tiếp công dân thường kỳ tháng 3 năm 2023

Sáng ngày 13/3, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân thường kỳ tháng 3 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Công Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Công Thanh tiếp công dân thường kỳ tháng 12 năm 2022

Ngày 12/12, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân thường kỳ tháng 12 do ông Nguyễn Công Thanh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh tham dự.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Trần Xuân Vinh tiếp công dân thường kỳ tháng 11 năm 2022

Sáng ngày 10/11, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của ông Trần Xuân Vinh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh tiếp công dân thường kỳ tháng 8 năm 2022

Sáng ngày 10/8/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân thường kỳ tháng 8 năm 2022 do ông Nguyễn Công Thanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Chuyển đơn các hộ dân huyện Núi Thành

Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 234/HĐND-VP ngày 29/6/2022 về việc chuyển đơn các hộ dân huyện Núi Thành.