QCleft
QCright

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024

Sáng ngày 07/5, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5.

Đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng tiếp công dân thường kỳ tháng 4

Sáng ngày 08/4/2024, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Vương Quốc Thắng - Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 4.

Phó Chủ tịch Quốc Hội – Nguyễn Đức Hải tiếp công dân định kỳ tháng 3

Sáng ngày 01/3/2024, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, các đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đặng Thị Bảo Trinh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cùng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2023

Sáng ngày 02/1, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01 dưới sự chủ trì của các đại biểu Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023

Sáng ngày 30/11, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023

Sáng ngày 02/10, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội – Tạ Văn Hạ chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023

Sáng ngày 07/9, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9.

Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023

Sáng ngày 01/8, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Phan Thái Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh – Lê Văn Dũng tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2023

Sáng ngày 03/7, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội – Lê Văn Dũng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội – Vương Quốc Thắng tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023

Ngày 04/4, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV – Vương Quốc Thắng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.