QCleft
QCright

Chuyển đơn của ông Trần Hồng N

Chuyển đơn của ông Trần Hồng N

Ngày 17/6/2024, UBND tỉnh nhận đơn của ông Trần Hồng N trú tại huyện Đại Lộc. Nội dung đơn, trình bày liên quan đến hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh chuyển đơn nêu trên đến Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc để chỉ đạo kiểm tra, trả lời đơn của ông Trần Hồng N theo quy định của pháp luật.

BTCD

Tin liên quan