QCleft
QCright

Đơn đề nghị xử lý bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất

Đơn đề nghị xử lý bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất

UBND thành phố Tam Kỳ nhận được Công văn số 4187/UBND-TD ngày 10/6/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v chuyển đơn của ông Mai Xuân Đ, trú tại thành phố Tam Kỳ. Nội dung đơn đề nghị xử lý bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất của gia đình ông để thực hiện dự án đường N10 và khu dân cư hai bên đường N10 - đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến đường Nguyễn Thái Học.

Qua xem xét nội dung đơn và Biên bản làm việc ngày 12/6/2024, UBND thành phố có ý kiến như sau: Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường An Mỹ và các đơn vị liên quan kiểm tra theo nội dung đơn của công dân, tham mưu UBND thành phố giải quyết và văn bản trả lời đơn của công dân theo đúng quy định. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và hoàn thành trước 12/7/2024.

BTCD

Tin liên quan