QCleft
QCright

Đơn đề nghị xem xét giảm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và tiền thu nhập cá nhân

Đơn đề nghị xem xét giảm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và tiền thu nhập cá nhân

UBND thành phố Tam Kỳ nhận được Công văn số 3998/UBND-TD ngày 31/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị V trú tại thành phố Tam Kỳ. Nội dung đơn đề nghị xem xét giảm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và tiền thu nhập cá nhân khi bà đăng ký cấp quyền sử dụng đất đối với diện tịch 151,9m2 tại thửa số 38, tờ bản đồ số 35, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, UBND thành phố chuyển đơn của bà Nguyễn Thị V đến Chi cục Thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh để được xem xét, giải quyết, trả lời đơn thư theo quy định.

BTCD

Tin liên quan