QCleft
QCright

Kiểm tra, tham mưu giải quyết đơn của công dân

Kiểm tra, tham mưu giải quyết đơn của công dân

UBND thành phố Tam Kỳ nhận được đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị T, hiện trú tại thành phố Tam Kỳ. Nội dung đơn: kiến nghị xem xét xin huỷ bỏ Quyết định số 2478/QĐUBND ngày 29/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/2000) và ban hành Quy định quản lý xây dựng Khu đô thị Tây Bắc tại thành phố Tam Kỳ. Vì quy hoạch này đã có từ năm 2009 đến nay, vẫn chưa được điều chỉnh, triển khai thực hiện. Theo quy định thì phải được điều chỉnh hoăc huỷ bỏ, làm mất quyền được tách thửa đất của gia đình, ảnh hưởng toàn bộ quyền trên lĩnh vực đất đai, xây dựng của hộ gia đình bà.

Qua xem xét nội dung đơn, UBND thành phố có ý kiến như sau: Giao Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Hoà Thuận cùng các đơn vị liên quan kiểm tra theo nội dung kiến nghị của công dân, tham mưu UBND thành phố giải quyết vụ việc và văn bản trả lời đơn của công dân theo đúng quy định. Đề nghị Phòng Quản lý đô thị thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và hoàn thành trước ngày 12/7/2024.

BTCD

Tin liên quan