QCleft
QCright

Đơn đề nghị thông tin liên quan đến việc giải phóng mặt bằng của dự án

Đơn đề nghị thông tin liên quan đến việc giải phóng mặt bằng của dự án

Ngày 17/6/2024, UBND tỉnh nhận được đơn của bà Lê Thị Kim D trú tại thành phố Đà Nẵng. Nội dung đơn: đề nghị thông tin liên quan đến việc giải phóng mặt bằng của dự án Cầu Hưng – Lai Nghi (giai đoạn 2) do Công ty đầu tư nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt làm chủ đầu tư và một số nội dung liên quan khác.

Qua xem xét, UBND tỉnh chuyển đơn nêu trên đến Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn để chỉ đạo kiểm tra, thông tin tình hình thực hiện dự án nêu trên đến bà Lê Thị Kim D biết.

BTCD

Tin liên quan