QCleft
QCright

Hướng dẫn đơn của ông Đỗ Phú T

Hướng dẫn đơn của ông Đỗ Phú T

Ngày 11/6/2024, UBND tỉnh nhận được đơn của ông Đỗ Phú T trú tại huyện Đông Giang, là người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn M và bà Đỗ Thị T. Nội dung đơn, đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hợp đồng đã ký kết cho khách hàng mua đất tại dự án Khu đô thị An Phú Quý do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm Chủ đầu tư và một số nội dung liên quan khác.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, đơn của ông Đỗ Phú T không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND tỉnh hướng dẫn ông Đỗ Phú T gửi đơn đến Công ty nêu trên hoặc cơ quan Tòa án nhân dân có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

BTCD

Tin liên quan