QCleft
QCright

Đơn xin được tiếp tục thuê lại mặt bằng

Đơn xin được tiếp tục thuê lại mặt bằng

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thanh T trú tại thành phố Tam Kỳ. Nội dung đơn xin được tiếp tục thuê lại mặt bằng tại thành phố Tam Kỳ để sinh sống và kinh doanh.

Qua xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đơn nêu trên đến Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo kiểm tra, trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

BTCD

Tin liên quan