QCleft
QCright

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ (6 tháng cuối năm 2024)

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ (6 tháng cuối năm 2024)

Tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 và 25 hằng tháng, trong giờ hành chính. Trường hợp ngày tiếp công dân trùng với ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ hoặc lãnh đạo có công tác đột xuất thì có thể chuyển trước hoặc sau 01 đến 02 ngày làm việc. Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút; buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, địa điểm tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Tam Kỳ, địa chỉ số 70, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tùy theo vụ việc và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, chủ trì buổi tiếp dân giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố mời các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham gia dự tiếp công dân.

Tiếp công dân đột xuất thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013. Thành phần tham gia tiếp công dân do đồng chí chủ trì quyết định. Trường hợp có thay đổi lịch tiếp công dân, UBND thành phố giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố phát hành thông báo và niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố.

BTCD

Tin liên quan