QCleft
QCright

Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024

Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024

Theo Thông báo số 149/TB-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh, thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh là vào ngày 28/5/2024 (thứ ba).

Do điều kiện công tác, UBND tỉnh thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 5 từ ngày 28/5/2024 (thứ ba) sang ngày 29/5/2024 (thứ tư).

BTCD

Tin liên quan