QCleft
QCright

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024

Sáng ngày 24/4/2024, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Cùng tham dự buổi tiếp công dân, có đại diện các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Đại diện Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh đến dự và đưa tin.