QCleft
QCright

Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2024

Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2024

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng (Trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, ngày thứ hai thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo liền kề). Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp công dân đột xuất theo quy định. Việc tiếp công dân thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân năm 2013, thành phần tham gia tiếp công dân do đồng chí Chủ trì tiếp công dân triệu tập. (Để việc tiếp công dân đạt hiệu quả, khuyến khích công dân gửi đơn đề nghị tiếp công dân trình bày cụ thể nội dung và tài liệu kèm theo đến Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày tiếp công dân 05 ngày làm việc để chuẩn bị nội dung và phân công thành phần tham dự tại buổi tiếp công dân). Buổi sáng: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00; Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30. Địa điểm: Phòng họp B1 - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, địa chỉ tại số 100 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Tiếp công dân thường xuyên của Sở Tài nguyên và Môi trường Giám đốc Sở giao Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, tại Phòng Tiếp công dân Sở.

BTCD

Tin liên quan