QCleft
QCright

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Thời gian và Chủ trì tiếp công dân định kỳ:

Địa điểm tại Phòng Tiếp công dân Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam; Địa chỉ: số 119 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Thành phần tiếp công dân cùng Lãnh đạo Sở: Đại diện các Phòng thuộc Sở, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan (tùy theo từng vụ việc). Đại diện lãnh đạo, công chức Thanh tra Sở.

Thông báo này áp dụng kể từ ngày 01/4/2024 thay thế Lịch Tiếp công dân định kỳ từ tháng 04 đến tháng 12 năm 2024 tại Thông báo số 97/TBSNN&PTNT ngày 13/12/2023 Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.

BTCD

Tin liên quan