QCleft
QCright

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp, tiếp công dân định kỳ định kỳ vào thứ 4 ngày cuối hàng tháng (nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ lễ sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp Giám đốc Sở vắng mặt thì phân công 01 Phó Giám đốc Sở tiếp công dân. Ngoài lịch Tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân năm 2013. Chánh Thanh tra Sở chủ trì chuẩn bị nội dung, phân công công chức cùng tiếp công dân với Lãnh đạo Sở. Khi có ý kiến, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thì trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm cùng tiếp công dân, hướng dẫn nghiệp vụ và trả lời ý kiến công dân. Thanh tra Sở bố trí công chức tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần trong giờ hành chính; kịp thời báo cáo Giám đốc Sở xử lý các trường hợp phát sinh.

Thời gian, địa điểm tiếp công dân: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Địa điểm: Phòng họp số 02, Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Số 50 Hùng Vương, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

BTCD

Tin liên quan