QCleft
QCright

Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Tiếp công dân định kỳ tại Văn phòng Sở Y tế; địa chỉ tại Số 15, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thời gian vào ngày 15 hằng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tiếp công dân vào ngày làm việc liền kề, cụ thể như sau. Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. Thành phần tiếp công dân có Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. Trường hợp Giám đốc bận công việc thì ủy quyền cho Phó Giám đốc tiếp công dân. Đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của Thanh tra Sở. Đại diện các Phòng thuộc Sở có liên quan (tùy theo từng vụ việc).

Ngoài tiếp công dân định kỳ, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế tiếp công dân đột xuất để xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo thẩm quyền hoặc theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp có thay đổi Lịch tiếp công dân, Sở Y tế thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: http://soyte.quangnam.gov.vn.

Tiếp công dân thường xuyên tại Văn phòng Thanh tra Sở Y tế; địa chỉ tại Số 15, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thời gian từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ). Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. Thành phần tiếp công dân Chánh thanh tra và cán bộ chuyên môn của Thanh tra Sở.

BTCD

Tin liên quan