QCleft
QCright

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Đông Giang

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Đông Giang

Tiếp công dân định kỳ 02 lần/01 tháng, trong giời hành chính. Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút. (Có lịch cụ thể kèm theo). Trường hợp có thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phát hành thông báo (hoặc Giấy mời) và niêm yết nội dung thay đổi tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện trước 03 ngày hắng tháng. Địa điểm tại Trụ sở Tiếp công dân huyện (Trung tâm hành chính huyện Đông Giang), địa chỉ: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Thành phần mời tham gia cùng tiếp công dân có Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện. Tùy theo từng vụ việc và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng HĐND&UBND huyện mời các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia tiếp công dân.

Tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở và ngoài Trụ sở Tiếp công dân thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân và theo đề nghị của UBND các xã, thị trấn.

BTCD

Tin liên quan