QCleft
QCright

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh – Hà Đức Tiến chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 7 năm 2023

Sáng ngày 10/7, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Hà Đức Tiến - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 7.

Tại buổi tiếp, các công dân liên quan đến dự án tại thị xã Điện Bàn do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành Bản án đã có hiệu lực pháp luật, tổ chức họp bốn bên và trình bày một số nội dung khác có liên quan.