Kiểm tra, giải quyết đơn của ông Võ Hưng tại Hội An Kiểm tra, xử lý vụ việc và trả lời ông Võ Tuấn Vi tại Hội An Kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết và trả lời ông Phan Văn Phúc tại Thăng Bình Chuyển đơn của ông Nguyễn Đức Nghị tại Hội An Kiểm tra, xử lý đơn phản ánh của công dân liên quan đến việc khai thác cát tại thôn Ngọc ... Chuyển đơn của ông Lê Công Nở tại Hội An Kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết và trả lời ông Nguyễn Trọng Tài tại Thăng Bình Thông tin nội dung trả lời vụ việc của ông Trần Hữu Minh Kiểm tra, trả lời đơn của ông Hà Phước Thao tại Điện Bàn Kiểm tra, trả lời đơn của ông Đinh Văn Thạnh tại Điện Bàn Kiểm tra, trả lời đơn của Công ty CP Đầu tư Du lịch Quốc tế Sài Thành Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tiên tại Điện Bàn Kiểm tra, trả lời ông Hà Thân Tiếp và bà Hà Thị Hạ tại Điện Bàn Chuyển đơn của công dân Kiểm tra, rà soát vụ việc của ông Huỳnh Nhân tại Núi Thành Kiểm tra, xử lý và trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc tại Núi Thành Kiểm tra, trả lời đơn của ông Huỳnh Sỹ tại Núi Thành Kiểm tra, xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Huỳnh Văn Lương tại Đà Nẵng Xem xét, trả lời và hướng dẫn ông Phạm Tấn Khanh tại Quảng Ngãi Kiểm tra, thông tin vụ việc của ông Nguyễn Trường Hòa tại Duy Xuyên Thông tin vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Dung Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Dung tại thành phố Tam Kỳ Kiểm tra, trả lời đơn của công dân thôn 2, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước Kiểm tra, trả lời đơn 07 hộ dân phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ Chuyển đơn của ông Trương Đích tại Đà Nẵng Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Hoàng Văn Lương tại Đà Nẵng Chuyển đơn của ông Mai Tấn Hùng tại Đà Nẵng Chuyển đơn của công dân xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn Chuyển đơn của ông Nguyễn Triệu tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Nguyễn Hữu Tâm tại Điện Bàn Hướng dẫn đơn của bà Nguyễn Thị Tâm tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Trần Văn Sơn tại Phú Ninh Chuyển đơn của ông Võ Tấn Sang tại Bình Thuận Chuyển đơn của ông Phan Văn Câu tại Núi Thành Chuyển đơn của công dân tại Điện Bàn Hướng dẫn đơn của ông Nguyễn Đức Vũ tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Nguyễn Đức Tịnh tại Thăng Bình Kiểm tra, trả lời đề nghị của bà Nguyễn Thị Vinh tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Nguyễn Thị Kim Cúc tại Núi Thành Hướng dẫn, trả lời đơn của bà Dương Thị Lục tại Hội An Chuyển đơn của ông Nguyễn Hoàng Phong tại Núi Thành Hướng dẫn đơn của ông Lê Tự Tiến tại thành phố Hồ Chí Minh Hướng dẫn, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thơ tại Thăng Bình Chuyển đơn của bà Trần Thị Hồng tại Điện Bàn Hướng dẫn đơn của bà Dương Thị Chín tại Đà Nẵng Hướng dẫn đơn của ông Phạm Tấn Khanh tại Quảng Ngãi Chuyển đơn của ông Trương Ngọc Mỹ tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Lê Hoàng tại Phú Ninh Chuyển đơn của bà Lê Thị Vấn tại Đà Nẵng
Kết quả xử lý đơn thư
Báo cáo tiếp công dân và xử lý đơn thư
Bản tin văn phòng
Tin mới nhất (UBND)
Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông ...
Thông báo về việc hoãn Tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020 của Lãnh đạo UBND tỉnh
Trưng tập nhân lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19
UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ ...
Thông tin cần biết
Tỷ giá ngoại tệ
Tin Tức -> Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ...

  Ngày 25/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các ngành và địa phương để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và thông qua một số nội dung trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX. 

Sau khi nghe Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ý kiến tham gia của các địa phương, đại biểu dự họp, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tiếp tục bám sát các nội dung, giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh, các kết luận, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh ban hành trong 6 tháng đầu năm 2020… chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2020; chủ động tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

b) Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho tất cả các ngành kinh tế, cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền điện tử, tập trung phục hồi và thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, các Sở, ngành liên quan và địa phương chuẩn bị nội dung, điều kiện, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thảo cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2020 (thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 7/2020).

c) Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ về phòng, chống dịch Covid - 19; kịp thời tiếp nhận và cách ly tập trung các chuyên gia, nhà quản lý nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc tại tỉnh Quảng Nam nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn triệt để sự lây lan của dịch Covid -19 ra cộng đồng (theo đúng Hướng dẫn số 96/HD-BCĐ ngày 26/6/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid - 19).

d) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/02/2020; tích cực triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước; rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách nhằm đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi ngân sách theo kế hoạch, phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020.

Cục Thuế tỉnh khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh Đề án chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 1868/UBND-KTTH ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh, đảm bảo sát đúng với tình hình thực tế hiện nay và sớm ban hành để tổ chức thực hiện (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 237/TB-UBND ngày 25/6/2020).

đ) Đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 141/TB-UBND ngày 17/4/2020, Công văn số 2950/UBND-TH ngày 01/6/2020, Công văn số 3343/UBND-TH ngày 22/6/2020; tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trong mùa nắng, nhất là các dự án trọng điểm, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ngành liên quan và địa phương theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và thường xuyên tổng hợp tình hình, tiến độ giải ngân, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

e) Khẩn trương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh có thời gian thực hiện đến năm 2020 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương và đề xuất cụ thể giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Sở Tài chính chủ trì tổng hợp nội dung báo cáo và đề xuất của các ngành, báo cáo Tổ công tác theo dõi, rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách của tỉnh xem xét, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020 để cho ý kiến chỉ đạo cụ thể.

g) Hoàn chỉnh các báo cáo, đề án trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX đảm bảo đúng thời hạn, chất lượng theo chỉ đạo của UBND tỉnh; các cơ quan chủ trì chủ động chuẩn bị chu đáo nội dung giải trình đối với các báo cáo, đề án để trực tiếp giải trình tại kỳ họp khi có yêu cầu.

h) Tập trung rà soát những nhiệm vụ, công việc còn tồn đọng, vướng mắc, có giải pháp cụ thể để chỉ đạo, giải quyết và xử lý dứt điểm; tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế của từng ngành, địa phương để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phục hồi phát triển kinh tế xã hội.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và địa phương chủ động theo dõi tình hình thời tiết, tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các phương án chống hạn, ngăn mặn; quản lý, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả nhằm đảm bảo phục vụ cho sản xuất vụ Hè Thu, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp và nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi và chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa, lũ năm 2020; tập trung ngăn chặn, kiểm soát, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tổ chức phương án tái đàn lợn theo hướng chăn nuôi áp dụng công nghệ sinh học, góp phần ổn định và tiếp tục phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh; tiếp tục khuyến khích, thu hút, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh và Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là công tác quản lý hiện trạng sử dụng đất, chú trọng công tác quản lý đất đai ở vùng Đông của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; theo dõi, cập nhật, hướng dẫn và giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các địa phương theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tổng hợp những phát sinh, vướng mắc, tồn tại tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết và điều chỉnh cho phù hợp và theo đúng các quy định hiện hành.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát lại diện tích đất ruộng bỏ hoang, không sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 160-TB/TU ngày 10/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về định hướng và giải pháp thực hiện các nhóm dự án trọng điểm vùng Đông Nam vào ngày 28/02/2017; tổng hợp báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp nội dung báo cáo của các địa phương, tham mưu đề xuất phương án, giải pháp phù hợp; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2020 để xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban Ngành liên quan và địa phương:

a) Khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 29/4/2020, Công văn số 2394/UBND-KGVX ngày 01/5/2020 của UBND tỉnh và các quy định liên quan đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

b) Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công, an sinh và phúc lợi xã hội theo Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 07/6/2016 của UBND tỉnh; đảm bảo tốt các điều kiện, tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) trên địa bàn tỉnh đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

c) Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững của tỉnh, đảm bảo đạt mục tiêu giảm trên 2.700 hộ nghèo năm 2020 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch số 2552/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh; đồng thời chủ động xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2020-2021. Tích cực phối hợp với Tỉnh đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả việc phòng, chống trẻ em đuối nước, tổ chức các hoạt động hè năm 2020 cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các ngành liên quan và các địa phương tổ chức kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020 đảm bảo nhu cầu giáo viên cho năm học mới 2020-2021.

6. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Nam, các tổ chức trong nước và quốc tế tích cực thực hiện các chương trình phát triển du lịch, tập trung vào thị trường nội địa trong năm nay và hướng đến thị trường quốc tế từ năm 2021; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ theo Kế hoạch số 3245/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch sau dịch Covid-19 trong 02 năm 2020 và 2021.

7. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và địa phương tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2020 đảm bảo theo đúng các kế hoạch đã ban hành.

8. Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, các Sở, Ban, Ngành và các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân kịp thời, đúng pháp luật, tăng cường công tác giải quyết đơn thư cấp cơ sở; triển khai thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong thời điểm trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

9. Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu tại cuộc họp, tổng hợp và hoàn chỉnh các báo cáo, đề án tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

BTCD(TH)

Nguồn tin: Thông báo số 250/TB-UBND ngày 07/7/2020

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBNDQN
Địa chỉ: UBND Quang Nam - ĐT: (0510) 3766.4284 - Fax: (0510) 6253.9247
Thiết kế website bởi nxlam.t1@gmail.com