Kiểm tra, giải quyết đơn của ông Võ Hưng tại Hội An Kiểm tra, xử lý vụ việc và trả lời ông Võ Tuấn Vi tại Hội An Kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết và trả lời ông Phan Văn Phúc tại Thăng Bình Chuyển đơn của ông Nguyễn Đức Nghị tại Hội An Kiểm tra, xử lý đơn phản ánh của công dân liên quan đến việc khai thác cát tại thôn Ngọc ... Chuyển đơn của ông Lê Công Nở tại Hội An Kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết và trả lời ông Nguyễn Trọng Tài tại Thăng Bình Thông tin nội dung trả lời vụ việc của ông Trần Hữu Minh Kiểm tra, trả lời đơn của ông Hà Phước Thao tại Điện Bàn Kiểm tra, trả lời đơn của ông Đinh Văn Thạnh tại Điện Bàn Kiểm tra, trả lời đơn của Công ty CP Đầu tư Du lịch Quốc tế Sài Thành Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tiên tại Điện Bàn Kiểm tra, trả lời ông Hà Thân Tiếp và bà Hà Thị Hạ tại Điện Bàn Chuyển đơn của công dân Kiểm tra, rà soát vụ việc của ông Huỳnh Nhân tại Núi Thành Kiểm tra, xử lý và trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc tại Núi Thành Kiểm tra, trả lời đơn của ông Huỳnh Sỹ tại Núi Thành Kiểm tra, xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Huỳnh Văn Lương tại Đà Nẵng Xem xét, trả lời và hướng dẫn ông Phạm Tấn Khanh tại Quảng Ngãi Kiểm tra, thông tin vụ việc của ông Nguyễn Trường Hòa tại Duy Xuyên Thông tin vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Dung Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Dung tại thành phố Tam Kỳ Kiểm tra, trả lời đơn của công dân thôn 2, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước Kiểm tra, trả lời đơn 07 hộ dân phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ Chuyển đơn của ông Trương Đích tại Đà Nẵng Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Hoàng Văn Lương tại Đà Nẵng Chuyển đơn của ông Mai Tấn Hùng tại Đà Nẵng Chuyển đơn của công dân xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn Chuyển đơn của ông Nguyễn Triệu tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Nguyễn Hữu Tâm tại Điện Bàn Hướng dẫn đơn của bà Nguyễn Thị Tâm tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Trần Văn Sơn tại Phú Ninh Chuyển đơn của ông Võ Tấn Sang tại Bình Thuận Chuyển đơn của ông Phan Văn Câu tại Núi Thành Chuyển đơn của công dân tại Điện Bàn Hướng dẫn đơn của ông Nguyễn Đức Vũ tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Nguyễn Đức Tịnh tại Thăng Bình Kiểm tra, trả lời đề nghị của bà Nguyễn Thị Vinh tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Nguyễn Thị Kim Cúc tại Núi Thành Hướng dẫn, trả lời đơn của bà Dương Thị Lục tại Hội An Chuyển đơn của ông Nguyễn Hoàng Phong tại Núi Thành Hướng dẫn đơn của ông Lê Tự Tiến tại thành phố Hồ Chí Minh Hướng dẫn, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thơ tại Thăng Bình Chuyển đơn của bà Trần Thị Hồng tại Điện Bàn Hướng dẫn đơn của bà Dương Thị Chín tại Đà Nẵng Hướng dẫn đơn của ông Phạm Tấn Khanh tại Quảng Ngãi Chuyển đơn của ông Trương Ngọc Mỹ tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Lê Hoàng tại Phú Ninh Chuyển đơn của bà Lê Thị Vấn tại Đà Nẵng
Kết quả xử lý đơn thư
Báo cáo tiếp công dân và xử lý đơn thư
Bản tin văn phòng
Tin mới nhất (UBND)
Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông ...
Thông báo về việc hoãn Tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020 của Lãnh đạo UBND tỉnh
Trưng tập nhân lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19
UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ ...
Thông tin cần biết
Tỷ giá ngoại tệ
Tin Tức -> Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang ...

 

Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo công tác phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá và chỉ đạo như sau:

Hiện nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh được đầu tư và phát triển với quy mô lớn, rộng khắp, trở thành một phương tiện thông tin thiết yếu, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân với chất lượng và mạng lưới đường truyền ngày càng ổn định. Tuy nhiên, quá trình phát triển, quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông trong thời gian qua còn nhiều khó khăn, vướng mắc: sự không đồng thuận của người dân, việc tuân thủ các quy định về xây dựng và quản lý trạm BTS của một số doanh nghiệp chưa chặt chẽ, tại một số khu, cụm công nghiệp chưa hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông trong công tác phát triển hạ tầng viễn thông; công tác chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp tại các địa phương phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch chỉnh trang của ngành điện lực; nhiều xã miền núi cao chưa được đầu tư hạ tầng cáp quang.

Để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và đẩy mạnh công tác phát triển hạ tầng viễn thông, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, xây dựng đô thị thông minh, cải cách hành chính, chính phủ điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai tốt các nội dung chủ yếu sau đây:

- Về cấp phép công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (trạm BTS, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng, cột treo cáp viễn thông, hạ tầng kỹ thuật ngầm...): đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng quy định tại Điều 5 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khoản 9, khoản 10, Điều 3 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, nhất là trạm BTS, trạm BTS thân thiện môi trường; báo cáo ngay các khó khăn, vướng mắc với UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

- Về chỉnh trang, ngầm hóa hạ tầng viễn thông thụ động hằng năm: giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các địa phương, báo cáo UBND tỉnh; giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban, ngành liên quan và các doanh nghiệp viễn thông, điện lực ban hành kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn.

- Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp viễn thông thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về mục đích, ý nghĩa, lợi ích kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của việc phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông; về việc sóng thông tin di động không ảnh hưởng đến sức khỏe con người để người dân hiểu, đồng thuận.

          - Các công trình hạ tầng viễn thông (cáp quang, trạm BTS…) là công trình thiết yếu như điện, cấp thoát nước, chiếu sáng đường bộ…, đề nghị các Ban Quản lý các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp viễn thông đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng viễn thông tại các khu vực này.

          - Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các doanh nghiệp viễn thông tổng hợp, thống kê tình hình thuê cột điện lực để treo cáp của các doanh nghiệp viễn thông, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2020.

          - Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh đầu tư hạ tầng viễn thông đến các xã của các huyện miền núi cao; đến tháng 12/2020, các doanh nghiệp viễn thông hoàn thành 100% xã có đường truyền cáp quang đến trung tâm xã; tăng cường chia sẻ, dùng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu tham mưu Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông tỉnh Quảng Nam vào Quy hoạch chung của tỉnh; đánh giá được thực trạng, đưa ra được các mục tiêu, định hướng và tầm nhìn chiến lược về sự phát triển ngành viễn thông tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn tiếp theo.

BTCD(TH)

Nguồn tin: Thông báo số 240/TB-UBND ngày 30/6/2020

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBNDQN
Địa chỉ: UBND Quang Nam - ĐT: (0510) 3766.4284 - Fax: (0510) 6253.9247
Thiết kế website bởi nxlam.t1@gmail.com