Kiểm tra, giải quyết đơn của ông Võ Hưng tại Hội An Kiểm tra, xử lý vụ việc và trả lời ông Võ Tuấn Vi tại Hội An Kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết và trả lời ông Phan Văn Phúc tại Thăng Bình Chuyển đơn của ông Nguyễn Đức Nghị tại Hội An Kiểm tra, xử lý đơn phản ánh của công dân liên quan đến việc khai thác cát tại thôn Ngọc ... Chuyển đơn của ông Lê Công Nở tại Hội An Kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết và trả lời ông Nguyễn Trọng Tài tại Thăng Bình Thông tin nội dung trả lời vụ việc của ông Trần Hữu Minh Kiểm tra, trả lời đơn của ông Hà Phước Thao tại Điện Bàn Kiểm tra, trả lời đơn của ông Đinh Văn Thạnh tại Điện Bàn Kiểm tra, trả lời đơn của Công ty CP Đầu tư Du lịch Quốc tế Sài Thành Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tiên tại Điện Bàn Kiểm tra, trả lời ông Hà Thân Tiếp và bà Hà Thị Hạ tại Điện Bàn Chuyển đơn của công dân Kiểm tra, rà soát vụ việc của ông Huỳnh Nhân tại Núi Thành Kiểm tra, xử lý và trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc tại Núi Thành Kiểm tra, trả lời đơn của ông Huỳnh Sỹ tại Núi Thành Kiểm tra, xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Huỳnh Văn Lương tại Đà Nẵng Xem xét, trả lời và hướng dẫn ông Phạm Tấn Khanh tại Quảng Ngãi Kiểm tra, thông tin vụ việc của ông Nguyễn Trường Hòa tại Duy Xuyên Thông tin vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Dung Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Dung tại thành phố Tam Kỳ Kiểm tra, trả lời đơn của công dân thôn 2, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước Kiểm tra, trả lời đơn 07 hộ dân phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ Chuyển đơn của ông Trương Đích tại Đà Nẵng Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Hoàng Văn Lương tại Đà Nẵng Chuyển đơn của ông Mai Tấn Hùng tại Đà Nẵng Chuyển đơn của công dân xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn Chuyển đơn của ông Nguyễn Triệu tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Nguyễn Hữu Tâm tại Điện Bàn Hướng dẫn đơn của bà Nguyễn Thị Tâm tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Trần Văn Sơn tại Phú Ninh Chuyển đơn của ông Võ Tấn Sang tại Bình Thuận Chuyển đơn của ông Phan Văn Câu tại Núi Thành Chuyển đơn của công dân tại Điện Bàn Hướng dẫn đơn của ông Nguyễn Đức Vũ tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Nguyễn Đức Tịnh tại Thăng Bình Kiểm tra, trả lời đề nghị của bà Nguyễn Thị Vinh tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Nguyễn Thị Kim Cúc tại Núi Thành Hướng dẫn, trả lời đơn của bà Dương Thị Lục tại Hội An Chuyển đơn của ông Nguyễn Hoàng Phong tại Núi Thành Hướng dẫn đơn của ông Lê Tự Tiến tại thành phố Hồ Chí Minh Hướng dẫn, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thơ tại Thăng Bình Chuyển đơn của bà Trần Thị Hồng tại Điện Bàn Hướng dẫn đơn của bà Dương Thị Chín tại Đà Nẵng Hướng dẫn đơn của ông Phạm Tấn Khanh tại Quảng Ngãi Chuyển đơn của ông Trương Ngọc Mỹ tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Lê Hoàng tại Phú Ninh Chuyển đơn của bà Lê Thị Vấn tại Đà Nẵng
Kết quả xử lý đơn thư
Báo cáo tiếp công dân và xử lý đơn thư
Bản tin văn phòng
Tin mới nhất (UBND)
Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông ...
Thông báo về việc hoãn Tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020 của Lãnh đạo UBND tỉnh
Trưng tập nhân lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19
UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ ...
Thông tin cần biết
Tỷ giá ngoại tệ
Tin Tức -> UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện hoàn thành ...

 

Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 3420/UBND-KTN yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình NTM, nhất là đối với các địa phương được UBND tỉnh phân công phụ trách; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo thời gian quy định. Các Sở, ngành phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí NTM theo Công văn số 466/UBND-KTN ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh tăng cường trách nhiệm trong việc hướng dẫn, chỉ đạo các tiêu chí do ngành mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu tiêu chí do ngành mình phụ trách không đạt chuẩn ở các địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020, ảnh hưởng đến việc thực hiện theo tiến độ, mục tiêu chung của tỉnh.
 

UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng NTM; tham mưu UBND, Ban Chỉ đạo các cấp chỉ đạo triển khai hiệu quả các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình NTM năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao để có kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể chỉ đạo thực hiện dứt điểm trước tháng 9/2020.
 

Các Sở, ngành liên quan và các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện và giải ngân các nguồn vốn năm 2020 đã được giao trong Chương trình NTM, nhất là kinh phí sự nghiệp phân bổ cho việc thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, thực hiện tiêu chí thôn NTM, dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ngành nghề nông thôn và Chương trình OCOP, không để thu hồi về ngân sách trung ương. Đến ngày 30/9/2020, nếu UBND xã/chủ đầu tư nào có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2020 được giao dưới 60% thì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chuyển vốn cho các địa phương khác có nhu cầu (ưu tiên điều chuyển cho các xã trong huyện trước, sau đó mới điều chuyển cho các xã khác ngoài huyện), theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Đến ngày 30/9/2020, đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện tạm dừng giải ngân đối với các xã có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương dưới 60% kế hoạch vốn năm 2020 được giao để phục vụ cho việc điều chuyển vốn. Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan theo dõi tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chuyển và tham mưu xử lý trách nhiệm đối với các xã/chủ đầu tư bị điều chuyển vốn../.

BTCD(TH)


Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBNDQN
Địa chỉ: UBND Quang Nam - ĐT: (0510) 3766.4284 - Fax: (0510) 6253.9247
Thiết kế website bởi nxlam.t1@gmail.com