Kiểm tra, giải quyết đơn của ông Võ Hưng tại Hội An Kiểm tra, xử lý vụ việc và trả lời ông Võ Tuấn Vi tại Hội An Kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết và trả lời ông Phan Văn Phúc tại Thăng Bình Chuyển đơn của ông Nguyễn Đức Nghị tại Hội An Kiểm tra, xử lý đơn phản ánh của công dân liên quan đến việc khai thác cát tại thôn Ngọc ... Chuyển đơn của ông Lê Công Nở tại Hội An Kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết và trả lời ông Nguyễn Trọng Tài tại Thăng Bình Thông tin nội dung trả lời vụ việc của ông Trần Hữu Minh Kiểm tra, trả lời đơn của ông Hà Phước Thao tại Điện Bàn Kiểm tra, trả lời đơn của ông Đinh Văn Thạnh tại Điện Bàn Kiểm tra, trả lời đơn của Công ty CP Đầu tư Du lịch Quốc tế Sài Thành Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tiên tại Điện Bàn Kiểm tra, trả lời ông Hà Thân Tiếp và bà Hà Thị Hạ tại Điện Bàn Chuyển đơn của công dân Kiểm tra, rà soát vụ việc của ông Huỳnh Nhân tại Núi Thành Kiểm tra, xử lý và trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc tại Núi Thành Kiểm tra, trả lời đơn của ông Huỳnh Sỹ tại Núi Thành Kiểm tra, xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Huỳnh Văn Lương tại Đà Nẵng Xem xét, trả lời và hướng dẫn ông Phạm Tấn Khanh tại Quảng Ngãi Kiểm tra, thông tin vụ việc của ông Nguyễn Trường Hòa tại Duy Xuyên Thông tin vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Dung Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Dung tại thành phố Tam Kỳ Kiểm tra, trả lời đơn của công dân thôn 2, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước Kiểm tra, trả lời đơn 07 hộ dân phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ Chuyển đơn của ông Trương Đích tại Đà Nẵng Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Hoàng Văn Lương tại Đà Nẵng Chuyển đơn của ông Mai Tấn Hùng tại Đà Nẵng Chuyển đơn của công dân xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn Chuyển đơn của ông Nguyễn Triệu tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Nguyễn Hữu Tâm tại Điện Bàn Hướng dẫn đơn của bà Nguyễn Thị Tâm tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Trần Văn Sơn tại Phú Ninh Chuyển đơn của ông Võ Tấn Sang tại Bình Thuận Chuyển đơn của ông Phan Văn Câu tại Núi Thành Chuyển đơn của công dân tại Điện Bàn Hướng dẫn đơn của ông Nguyễn Đức Vũ tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Nguyễn Đức Tịnh tại Thăng Bình Kiểm tra, trả lời đề nghị của bà Nguyễn Thị Vinh tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Nguyễn Thị Kim Cúc tại Núi Thành Hướng dẫn, trả lời đơn của bà Dương Thị Lục tại Hội An Chuyển đơn của ông Nguyễn Hoàng Phong tại Núi Thành Hướng dẫn đơn của ông Lê Tự Tiến tại thành phố Hồ Chí Minh Hướng dẫn, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thơ tại Thăng Bình Chuyển đơn của bà Trần Thị Hồng tại Điện Bàn Hướng dẫn đơn của bà Dương Thị Chín tại Đà Nẵng Hướng dẫn đơn của ông Phạm Tấn Khanh tại Quảng Ngãi Chuyển đơn của ông Trương Ngọc Mỹ tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Lê Hoàng tại Phú Ninh Chuyển đơn của bà Lê Thị Vấn tại Đà Nẵng
Kết quả xử lý đơn thư
Báo cáo tiếp công dân và xử lý đơn thư
Bản tin văn phòng
Tin mới nhất (UBND)
Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông ...
Thông báo về việc hoãn Tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020 của Lãnh đạo UBND tỉnh
Trưng tập nhân lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19
UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ ...
Thông tin cần biết
Tỷ giá ngoại tệ
Giới thiệu chung

                 ĐÔI NÉT VỀ BAN TIẾP CÔNG DÂN
             TỈNH QUẢNG NAM

                

        Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng NamTiếp công dân là công tác có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy quyền dân chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý Nhà nước, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đây được coi là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, nhiệm vụ công tác thường xuyên của các cấp, các ngành. Điều này cũng đã được cụ thể hóa trong Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Làm tốt công tác tiếp công dân sẽ góp phần phát huy bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân, củng cố thêm mối quan hệ chặt chẽ, bền vững giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.
 

            Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, kể từ khi tách tỉnh (năm 1997), ngày 04/8/1997 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND thành lập Phòng Tiếp dân tỉnh trực thuộc Thanh tra tỉnh. Đến ngày 12/4/2006, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 1125/QĐ-UBND chuyển chức năng, nhiệm vụ Phòng Tiếp dân từ Thanh tra tỉnh sang Văn phòng UBND tỉnh. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới công tác tiếp công dân và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình đến với Nhà nước, ngày 03/7/2013 UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, đặt tại số 06 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và hoạt động cho đến nay.

Ban Tiếp công dân tỉnhđơn vị trực thuộc và chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, hoạt động, biên chế của Văn phòng UBND tỉnh. Với chức năng tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phối hợp với các các cơ quan chức năng, đơn vị để tham mưu, phục vụ Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân theo quy định, Ban Tiếp công dân có nhiệm vụ: Tiếp nhận và tham mưu xử lý các kiến nghị, phản ánh, góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về những vấn đề liên quan đến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Lãnh đạo tỉnh; hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình; thực hiện chế độ báo cáo tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tiếp công dân, chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, tài liệu và các điều kiện phục vụ Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do Ủy ban nhân dân tỉnh và Trụ sở Tiếp công dân chuyển đến…

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên của Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam có 08 người. Trong đó, có 07 công chức có trình độ đại học làm công tác chuyên môn và 01 nhân viên bảo vệ. Đứng đầu Trụ sở là Trư Ban, chỉ đạo và điều hành toàn diện các hoạt động của đơn vị; Phó Trưởng Ban là người giúp ởng Ban chỉ đạo một số nhiệm vụ của Ban theo sự phân công của ởng Ban. Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam có 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính, Tổng hợp và Tiếp công dân (Phòng Nghiệp vụ 1) và Phòng Xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo (Phòng Nghiệp vụ 2), mỗi phòng có Trưởng phòng phụ trách, quản lý.

Tuy mới được thành lập, đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công chức còn mỏng nhưng trong thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự quyết tâm, nổ lực không ngừng của toàn thể cán bộ Ban, Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam đã bước đầu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, là thực hiện tốt  công tác tiếp dân, phối hợp với các các cơ quan chức năng, đơn vị để tham mưu, phục vụ Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân và công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh…bảo đảm điều kiện tốt nhất cho công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của mình, mọi quyền lợi, vướng mắc của nhân dân được giải quyết kịp thời, nhanh chóng. Góp phần vào việc ổn định tình hình chính trị, xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung. Trong thời gian đến, Ban Tiếp công dân sẽ từng bước cải thiện hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và tiếp tục tích cực, sáng tạo  trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc…để hoàn thành tốt chức trách của mình, tạo niềm tin cho nhân dân, làm cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng và Chính quyền.
 

                                                                                                                                                                                             BTCD

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBNDQN
Địa chỉ: UBND Quang Nam - ĐT: (0510) 3766.4284 - Fax: (0510) 6253.9247
Thiết kế website bởi nxlam.t1@gmail.com