Kiểm tra, giải quyết đơn của ông Võ Hưng tại Hội An Kiểm tra, xử lý vụ việc và trả lời ông Võ Tuấn Vi tại Hội An Kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết và trả lời ông Phan Văn Phúc tại Thăng Bình Chuyển đơn của ông Nguyễn Đức Nghị tại Hội An Kiểm tra, xử lý đơn phản ánh của công dân liên quan đến việc khai thác cát tại thôn Ngọc ... Chuyển đơn của ông Lê Công Nở tại Hội An Kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết và trả lời ông Nguyễn Trọng Tài tại Thăng Bình Thông tin nội dung trả lời vụ việc của ông Trần Hữu Minh Kiểm tra, trả lời đơn của ông Hà Phước Thao tại Điện Bàn Kiểm tra, trả lời đơn của ông Đinh Văn Thạnh tại Điện Bàn Kiểm tra, trả lời đơn của Công ty CP Đầu tư Du lịch Quốc tế Sài Thành Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tiên tại Điện Bàn Kiểm tra, trả lời ông Hà Thân Tiếp và bà Hà Thị Hạ tại Điện Bàn Chuyển đơn của công dân Kiểm tra, rà soát vụ việc của ông Huỳnh Nhân tại Núi Thành Kiểm tra, xử lý và trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc tại Núi Thành Kiểm tra, trả lời đơn của ông Huỳnh Sỹ tại Núi Thành Kiểm tra, xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Huỳnh Văn Lương tại Đà Nẵng Xem xét, trả lời và hướng dẫn ông Phạm Tấn Khanh tại Quảng Ngãi Kiểm tra, thông tin vụ việc của ông Nguyễn Trường Hòa tại Duy Xuyên Thông tin vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Dung Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Dung tại thành phố Tam Kỳ Kiểm tra, trả lời đơn của công dân thôn 2, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước Kiểm tra, trả lời đơn 07 hộ dân phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ Chuyển đơn của ông Trương Đích tại Đà Nẵng Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Hoàng Văn Lương tại Đà Nẵng Chuyển đơn của ông Mai Tấn Hùng tại Đà Nẵng Chuyển đơn của công dân xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn Chuyển đơn của ông Nguyễn Triệu tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Nguyễn Hữu Tâm tại Điện Bàn Hướng dẫn đơn của bà Nguyễn Thị Tâm tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Trần Văn Sơn tại Phú Ninh Chuyển đơn của ông Võ Tấn Sang tại Bình Thuận Chuyển đơn của ông Phan Văn Câu tại Núi Thành Chuyển đơn của công dân tại Điện Bàn Hướng dẫn đơn của ông Nguyễn Đức Vũ tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Nguyễn Đức Tịnh tại Thăng Bình Kiểm tra, trả lời đề nghị của bà Nguyễn Thị Vinh tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Nguyễn Thị Kim Cúc tại Núi Thành Hướng dẫn, trả lời đơn của bà Dương Thị Lục tại Hội An Chuyển đơn của ông Nguyễn Hoàng Phong tại Núi Thành Hướng dẫn đơn của ông Lê Tự Tiến tại thành phố Hồ Chí Minh Hướng dẫn, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thơ tại Thăng Bình Chuyển đơn của bà Trần Thị Hồng tại Điện Bàn Hướng dẫn đơn của bà Dương Thị Chín tại Đà Nẵng Hướng dẫn đơn của ông Phạm Tấn Khanh tại Quảng Ngãi Chuyển đơn của ông Trương Ngọc Mỹ tại Núi Thành Chuyển đơn của ông Lê Hoàng tại Phú Ninh Chuyển đơn của bà Lê Thị Vấn tại Đà Nẵng
Kết quả xử lý đơn thư
Báo cáo tiếp công dân và xử lý đơn thư
Bản tin văn phòng
Tin mới nhất (UBND)
Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông ...
Thông báo về việc hoãn Tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020 của Lãnh đạo UBND tỉnh
Trưng tập nhân lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19
UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ ...
Thông tin cần biết
Tỷ giá ngoại tệ
Chức năng - nhiệm vụ

Vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân tỉnh.

 Căn cứ Quyết định số 2179 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam (nay đổi tên thành Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam).

            1. Vị trí, chức năng

a) Ban Tiếp công dân tỉnh (tương đương Chi cục) là đơn vị trực thuộc  và chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp vềtổ chức, hoạt động và biên chế của Văn phòng UBND tỉnh.

b) Ban Tiếp công dân tỉnh được sử dụng con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật, có trụ sở làm việc riêng.

c) Ban Tiếp công dân tỉnh có chức năng tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị để tham mưu, phục vụ Lãnh đạo tỉnh (Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh) tiếp công dân theo quy định.

2. Nhiệm vụ

a) Tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về những vấn đề liên quan đến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Lãnh đạo tỉnh; thực hiện xử lý đơn thư theo quy định.

c) Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo qui định pháp luật.

d) Thực hiện chế độ báo cáo tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn

a) Khi có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, Ban Tiếp công dân tỉnh có quyền yêu cầu cơ quan hành chính Nhà nước có liên quan cử cán bộ có trách nhiệm đến Ban Tiếp công dân để phối hợp tham gia tiếp công dân, bàn biện pháp giải quyết để công dân về giải quyết tại địa phương.

b) Kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trả lời việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, tài liệu và các điều kiện phục vụ Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân.

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

e) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với thực tiễn. Kiến nghị các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm qui chế tiếp công dân.

g) Được tham dự các cuộc họp và Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và của Tỉnh ủy liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

h) Tham mưu Lãnh đạo tỉnh hoặc trực tiếp yêu cầu cơ quan công an địa phương kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với những người có hành vi gây rối, mất trật tự, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ tiếp công dân, xâm phạm tài sản của Nhà nước và cá nhân (tại Ban Tiếp công dân tỉnh).

 

 

TSTCD
Tệp đính kèm: 4185QĐ UBND.pdf (1920293 Byte)

 

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBNDQN
Địa chỉ: UBND Quang Nam - ĐT: (0510) 3766.4284 - Fax: (0510) 6253.9247
Thiết kế website bởi nxlam.t1@gmail.com